Upplev husbil

Hyresvillkor

Kontrakt

Hyreskontrakt upprättas mellan parterna, det distribueras via e-mail, hyrestagaren ska skriva ut kontraktet, göra tillämpliga tillval och sedan skriva under och återsända det per post.

 

Bokning - Anmälningsavgift

Vid bokning erläggs en anmälningsavgift om 3000 kr som övergår till depositionsavgift och återbetalas när fordonet återlämnas, se nedan. Anmälningsavgift skall betalas senast 3 vardagar efter bokning
(Bankgirokonto 442-1947).

 

Deposition

Avgiften återbetalas vid återlämning, under förutsättning att bilen lämnas utan nytillkomna skador och är ordentligt rengjord in- och utvändigt. Vidare skall toalettanken och avloppstanken vara tömda. Skador som upptäcks efter återlämnandet, kan komma att debiteras hyrestagaren om det kan göras troligt att han orsakat skadan men detta inte upptäcktes eller påtalades vid återlämnandet.

 

Betalning

Full betalning skall vara oss tillhanda senast 30 dagar före avhämtningsdagen om inte annat överenskommits i kontraktet. Om inte full betalning är oss tillhanda i tid förlorar hyrestagaren sin bokning , gäller såväl bokningsavgift som hyra.

 

Avbokning

Avbokning kan ske utan kostnad senast 30 dagar före avhämtningsdagen. Vid avbokning närmare avhämtningsdagen debiteras avbokningsavgift enligt prislistan.

 

Avhämtning / Avlämning

Avhämtning: Söndag kl. 15.00 - 16.00

Avlämning: Söndag kl. 11.00 - 12.00

Annan avhämtnings eller återlämningstid kan avtalas och skrivas in i hyreskontraktet.

Weekens enligt överenskommelse.

 

Övrigt

 

Antal fria mil: Veckohyrning: 200 mil/vecka, därefter 30 kr/mil. Weekend 100 mil, därefter 30 kr/mil.

 

Bränsle: Diesel - Husbilen skall avlämnas med full tank. Oljan skall kollas vid varje tankning.

 

Försäkring: Uthyrningsförsäkring genom försäkringsbolag. Självrisk utgår vid varje skadetillfälle. Skador som uppkommer på grund av slarv eller oaktsamhet betalas till fullo av hyresmannen.

 

Köksutrustning: Ingår för 4.a personer.

 

Hyrestagaren kan boka tilläggstjänster enligt prislista. Om så inte sker kommer överträdelser att debiteras också enligt prislista.

 

Vid eventuellt fel på husbilen eller om husbilen är inblandad i en olycka skall hyresmannen kontakta uthyraren omgående. Enklare fel på husbilen repareras på plats, vid allvarligare fel ordnas hemtransport via försäkringsbolaget, ersättningsbil erhålls ej.

 

Rökning och husdjur är ej tillåtna i husbilen. Ev sanering p g a överträdelse bekostas av hyrestagaren enligt prislista.

 

OBS! Har föregående hyrestagare skadat fordonet så att den inte går att bruka för nästkommande hyrestagare återbetalas hela hyresbeloppet till sistnämnde. Ev. kan ersättningsbil erhållas om sådan finns ledig. Ingen annan ersättning utgår pga. att föregående hyrare skadat fordonet.

 

Med reservation för eventuella ändringar.

 

Det är viktigt att du har läst igenom och godkänt hyresvillkor före bokning
hos oss.

 

 

 

 

Läs våra hyresvillkor i PDF-format:


 Allmänna hyresvillkor...»

 

 

 Särskilda hyresvillkor...»